Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: RoRo | Container | Fartygsaffärer

Finnlines expanderar

Grimalidiägda Finnlines startar fyra nya linjer från Finland och Ryssland till kontinenten. Tre startar redan i sommar och den fjärde kommer till hösten.

Till sommaren inleds veckovis trafik på linjerna Kotka-Raumo-Hull-El Ferrol-Santander-Le Havre och Santander-Le Havre-Hull-Helsingfors-St Petersburg, och den finska industrin får därmed nya direktförbindelser med såväl Frankrike och England som Spanien.

Dessutom startar det italienska rederiet en ny linje mellan finska Raumo och Gdynia i Polen.

Som grädde på moset inleds till hösten en tvåveckorstrafik mellan Nystad på den finska västkusten till Travemünde i Tyskland.