Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | RoRo

Finnlines gör nyemission

En företrädesemission, som garanteras av huvudägaren Grimaldi, ska tillföra EUR 28,8 miljoner i nytt kapital i Finnlines kassa.

Finnlines Abp genomför en företrädesemission om högst EUR 28,8 miljoner. Stryrelsen fick fullmakt att besluta om detta på bolagsstämman den 16 april 2013. Finnlines emitterar cirka 4,68 miljoner nya aktier enligt aktieägarnas teckningsrätt. De nya aktierna motsvarar högst tio procent av det totala antalet aktier och röster före emissionen. Teckningstiden inleds den 17 maj och upphör den 31 maj 2013. De nya aktierna tecknas till kursen EUR 6,15 per aktie.

Stärka och amortera

Efter avdrag för kostnader uppgår nettointäkterna från emissionen till cirka EUR 28,4 miljoner under förutsättning att emissionen fulltecknas. Finnlines uppger att medlen kommer att användas för att stärka bolagets balansräkning och för amortering av lån.

Finlands Abp:s största aktieägare är Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A., med 69,56 procent av aktierna och rösterna. Majoritetsägaren med dotterbolag har förbundit sig att utnyttja sin teckningsrätt. Grimaldi Compagnia di Navigazione SpA kommer också att teckna de nya aktier som eventuellt blir otecknade i emissionen.