Fotograf: George Kousoukis

Kategori: Fartygsaffärer | RoRo

Finnland lämnar SOL

Svenska Orient Linien (SOL) har sålt roro-fartyget Finnland till Salamis Lines på Cypern.

Finnland döps om till Alexo och kommer att gå i trafik på linjen Lavrio–Limassol–Haifa i östra Medelhavet.

– Det är en effekt av att vi stängde linjen Hangö–Rostock vid årsskiftet. Då gavs den möjligheten och vi hade en mycket intresserad köpare, säger Ragnar Johansson, vd för SOL, till Sjöfartstidningen.

SOL har fortfarande kvar systerfartygen Vasaland och Vikingland, som tidigare sysselsattes på linjen Hangö–Rostock. Vasaland övertog den charter som Finnland tidigare hade för StoraEnso. Vikingland är på charter i Medelhavet under ett års tid från senaste årsskiftet.

I balans

Ragnar Johansson säger att roro-marknaden just nu kännetecknas av balans i utbud och efterfrågan, men att detta kommer att förändras.

– Det finns inga roro-fartyg tillgängliga, det är jättesvårt att hitta tonnage. Sedan finns det en kommande nybyggnadsboom så det börjar dra ihop sig till den perfekta stormen i slutet av 2018. Allting som byggs är mycket stort. Roro är en väldigt liten marknad, redan en båt för mycket kan fördärva marknaden.

Byggd i Raumo

Alexo byggdes av Rauma-Repola i Raumo 1982 som Finnmerchant. Hon ersätter Alios, ett annat Raumobygge från 1980, som tidigare hette Norking och Bore King.