Fotograf: Patrick Kelley, U.S. Coast Guard

Kategori: Miljö | Offshore

Finland vill satsa på arktiskt kunnande

I Finland planeras ett arktiskt kunskapscentrum med bekämpning av olje- och kemikalieutsläpp som specialområde.

En utredning i Finland talar för att bilda ett arktiskt kompetenscenter, något som utredningen kallar ”Center of Excellence for Arctic Environmental Solutions”. Utredningen visar att det finns ett mångskiftande och brett kunnande i Finland såväl gällande bekämpning av olje- och kemikalieolyckor som arktisk sjöfart. Finland har ett gediget kunnande för att upprätthålla oljesaneringsberedskap inom Östersjön, vilket även kunde utnyttjas i de krävande arktiska förhållandena. Rapporten fastslår vidare att olje- och kemikaliekatastrofer hör till de största riskerna med sjöfart och exploatering av naturresurser i Arktis.

Kommersiell potential

Det arktiska kunnandet har även en kommersiell potential. Den offentliga sektorn i Finland har en betydelsefull position vid utveckling av detta kunnande. En kommersialisering och produktifiering har redan påbörjats och bör vidareutvecklas, anser man i rapporten.

Om ett kunskapsecenter bildas i Finland bör det skilja sig från andra likande, som finns till exempel i Norge och Nordamerika. En central roll i de finländska planerna spelar en testbassäng för naturlig is i full skala, som enligt preliminära uppskattningar skulle kräva en investering om EUR 22 miljoner.

Olika alternativ

Om man går vidare med projektet föreslår utredningen att man kunde placera centret i till exempel i Kemi, Kalajoki, Karleby, Björneborg, Raumo, Helsingfors eller Borgå.

Utredningen utfördes av Neste Jacobs Oy och har finansierats av arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet, miljöministeriet och inrikesministeriet.

Kommentarer

  • Anonymous

    Glöm inte att Adolph Erik Nordensköld ledare för VEGA-expeditionen 1878-1880 var finsk.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.