Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

Finland inför lättnader i restriktionerna

Begränsningarna i trafiken över Finlands gränser fortsätter till 14 juni 2020, men färjorna tar åter passagerare både till och från Finland i begränsad omfattning.

Finlands regering beslutade den 7 maj bland annat att förlänga den tillfälligt återinförda kontrollen vid de inre gränserna från den 14 maj till den 14 juni 2020 men lättade samtidigt något på tidigare restriktioner.

Säljer åter passagerarbiljetter

Från 14 maj tillåts exempelvis sådan gränsöverskridande trafik inom Schengenområdet som är relaterad till arbetspendling samt annan nödvändig trafik. Det innebär att färjerederierna återupptar försäljningen av passagerarbiljetter till Finland på vissa linjer, bland annat Viking Line och Tallink Silja.

Gränsbevakningsväsendet i Finland uppger också att arbetsresans nödvändighet inte längre behöver motiveras och att kontrollen vid de inre gränserna fortsätter i bland annat hamnarna. Icke nödvändiga resor till utlandet rekommenderas inte.

Passagerarhamnar

Hamnar med färjetrafik för både gods och passagerare till grannländerna är Helsingfors, Långnäs, Åbo och Vasa. Passagerartrafiken är öppen för returtrafik för personer som är bosatta i Finland eller någon annan EU- eller Schengenstat, pendeltrafik samt annan nödvändig trafik, informerar Gränsbevakningsväsendet.

Från 11 april har färjerederierna, på rekommendation från regeringen, gjort ett uppehåll i sin försäljning av personbiljetter till Finland. Detta berör passagerartrafiken från Sverige, Estland och Tyskland och upphör alltså den 14 maj.