Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

Finland ger stöd för LNG-terminaler

Staten stöder nyetablering av LNG-terminaler i Finland för att främja användning av LNG som bränsle i fartyg.

En förordning om investeringsstöd för att etablera LNG-terminaler i Finland träder i kraft den 15 oktober. Samma dag börjar arbets- och näringsministeriet ta emot ansökningar om stöd. I tilläggsbudgeten för 2013 har man reserverat EUR 33 miljoner för stödet. I nästa år föreslås anslaget bli EUR 90 miljoner.

Avsikten är att stödja byggandet av ett nätverk av flera mindre LNG-terminaler med lagringskapacitet för 5.000 till 7.000 kubikmeter längs Finlands kust. Stödet kan utgöra cirka 20 till 30 procent av de totala investeringarna i projektet. Med stödet vill staten skapa möjligheter att i större utsträckning använda LNG som bränsle i last-och passagerarfartyg på Östersjön. 

Regional terminal

Finland hoppas också att en stor, regional LNG-terminal kommer att placeras i Ingå på sydkusten. Den omfattas i så fall inte av stödordningen. För det projektet kommer Gasum Oy att ansöka om stöd hos Europeiska kommissionen på basis av PCI-förteckningen (Projects of Common Intrest). Europeiska kommissionen inledde ett BEMIP-projekt (Baltic Energy Market Interconnection Plan) projekt 2008. Förutom en regional LNG-terminal vid Finska vikens kust ingår i BEMIP att gasnätverken i Finland och de baltiska länderna ska kopplas samman med gasnätverket i Europa.

Arbets- och näringsministeriet hoppas att Europeiska kommissionen inom kort ger aktuell information om läget vad gäller placeringen av den stora LNG-terminalen som får 300.000 kubikmeters kapacitet. Det andra huvudalternativet är Paldiski i Estland.