Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Finland får ny sjöfartsstrategi

En arbetsgrupp inom kommunikationsministeriet i Finland har dragit upp de strategiska riktlinjerna för Finlands sjöfart fram till år 2022. Nyckelord i dokumentet är konkurrenskraft och livskraft.

Finlands sjöfartsstrategi 2014–2022 överlämnades på onsdagen till trafikminister Merja Kyllönen. Arbetsgruppen betonar att Finlands framgång i framtiden är beroende av fungerande och ändamålsenliga sjöförbindelser. Om dessa fungerar skapas förutsättningar för att Finland, det finska näringslivet och finländarna mår bra och att landet är konkurrenskraftigt på den globala marknaden.

Vidare fastslår man entydigt att Finland är ett sjöfartsland: ”Fungerande förbindelser över havet är ett livsvillkor för det finska näringslivets och därigenom hela samhällets konkurrenskraft. Finland och dess nationella framgång och välfärd är ytterst beroende av sjöfarten.”

Tillväxtsektor

Sjöfartsklustret utmålas som en tillväxtsektor. Ambitionen är är att Finland ska vara en föregångare inom vintersjöfart, miljöteknik och alternativa bränslen och ett land som exporterar spetskompetens inom dessa branscher. Dessutom bör förutsättningarna tryggas för att Finland i framtiden har kompetent personal för sjöfarten och sjöfartsklustret och att sjöfartsnäringen är en välkänd och lockande bransch.

Finland ska erbjuda högklassiga sjötransporter och den finska sjöfarten ska bygga på hållbara logistiska koncept och därigenom bli den ledande serviceproducenten i Östersjöområdet, fastslår man.

Vill utveckla

I strategin uttalas en klar målsättning att utveckla sjöfarten. För detta, konstaterar man, behövs samarbete och förtroende samt vinnarattityd. Dessutom krävs framsynt intressebevakning, stark påverkan och internationellt partnerskap. Förvaltningen ska skapa möjligheter och bidra till en sporrande verksamhetsmiljö med plats för nya förfaranden och innovationer.

– Sjöfarten är oersättlig för den finska konkurrenskraften. Det är fint att vi nu har en övergripande vision av förestående utmaningar och att vi vet vad vi behöver göra för att klara oss i framtiden. Sjöfartsbranschen bjuder på många möjligheter till tillväxt; möjligheter som vi absolut måste utnyttja, konstaterar trafikminister Merja Kyllönen.

Saknar klarare linjedragningar

Olof Widén, vd för Rederierna i Finland (RiF), säger till Sjöfartstidningen att strategin är en fin och välgjord sammanställning.

– Det är en viktig fullmakt och en tydlig markering att här talar vi om en viktig näringsgren. Det är väldigt bra, man har lyft upp sjöfartens oerhörda betydelse synligt.

Trots detta skulle han gärna ha sett att dokumentet kraftigare hade tagit ställning till en rad viktiga frågor, inte minst konsekvenserna av olika miljörelaterade regler som kommer att öka kostnadstrycket för rederierna.

– Som ett strategidokument kunde det vara mera ställningstagande. Det kunde innehålla klarare linjedragningar, anser Widén.

Kommentarer

 • TS

  Om nu bara Sverige kunde göra desamma……

 • Anonymous

  Sverige vakna!!!!!!

 • Anonymous

  Ännu en anledning för svenskarna att välja en finsk sjöbefälsskola att läsa på..

  • I´ve been there, done that...

   Läser i i Åbo. Bra skola. Jobbar på Finska rederier= bra arbetsgivare. Bra lön.
   Klarar mig bra med Svenska, Engelska.

   Finsk flagg 249 fartyg Svensk flagg färre än 100

   150% större arbetsmarknad i ett land som är hälften så stort som Sverige…sannolikheten till att få jobb är större.

   Ajuste, i Finland lönar det inte sig att spela ut ”jag känner mig kränkt” kortet. Jag trivs bra. Ärligt och reko.

   • Helnöjd och inte ett dugg orolig för framtiden.

    Håller med. Framtiden ser ljusare ut i den finska flottan, och en svensk med Finska behörigheter torde ha en ljusare framtid. Via skolan får du in en fot på en rad rederier, och som du säger får man jobb.

    Funkar alldeles utmärkt att inte kunna ett ord finska, man klarar sig bra med Svenska och Engelska som det vanligtvis pratar ombord.

   • Förnamn och efternamn…

    Jo jo försök jobba på Finskflaggad båt och bo I Sverige dubbelbeskattning !! finns inget sambeskattningsavtal mellan Sverige och Finland

    • Anonymous

     Där har du fel fel fel fel!
     Jobbar du ombord finsk båt (säg närfart, europafart), skattar du första finsk skatt som ligger på drygt 14% (?), resterande betalar du till svensk skatt. Så har du din kommunalskatt på 32% i Sverige så betalar du 14% till Finland och resterande till Sverige, ex i detta fall 32-14=18% till Sverige. Blir ingen skillnad alltså, du betalar fortfarande max dina 32% till Sverige.

     Det där är en klassisk fördom ni Svenskar har.

     • Förnamn och efternamn…

      Intressant om det stämmer så kan du ju förklara varför de flesta Svenskarna inte följde med över till Finnsk flagg när finlines flaggade hem sina !!

      • Anonymous

       Det kan jag dock inte svara på. Men Finnlines kör ju på en hel del Filippinare mig veterligen. Och att Svenskar har blivit ersatt av dom är väl ingen omöjlighet.

      • Helen

       Jag är kvar som matros på Finnlines och jobbar under finsk flagg åh trivs bra och bosatt i Sverige!! Jag skattar inte dubbelt! Bara i Finland och jag har bättre lön under finsk än svensk!!!

 • Anonymous

  Sverige, vakna!

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.