Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | Fartygsaffärer

Fartygsförflyttningar i Tallink

Baltic Queen är ett av flera Tallink-fartyg som får ny sysselsättning – ersätter Silja Europa i kryssningstrafiken på Finska viken.

Tallink hyr ut Silja Europa till Bridgemans Services Ltd som logementsfartyg i Australien för åtminstone 14 månader med option för förlängning till 48 månader.

Silja Europa går för närvarande i trafik mellan Helsingfors och Tallinn. Hon ersätts den 7 augusti 2014 av Baltic Queen, som flyttas bort från linjen Stockholm–Tallinn. Romantika tar över på linjen Stockholm–Tallinn och kvar på linjen Stockholm–Riga blir Isabelle.

Högre kostnader

– De förändringar som vi genomför är viktiga för att förbättra verksamhetens effektivitet och lönsamhet. Silja Europa är byggd 1993 och har högre operativa kostnader än vårt nyaste fartyg Baltic Queen som är byggt 2009, speciellt då man jämför med de förändringar som svaveldirektivet innebär då det träder i kraft 2015, säger Andres Hunt, viceordförande i Tallinks ledningsgrupp (Management Board).

Han säger att det kan bli ytterligare förändringar i verksamheten.

– Tallinkkoncernen fortsätter att utreda olika alternativ för att optimera rutter och utnyttjandet av flottan.

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.