Fartyg försattes i blockad

S:t Vincentregistrerade lastfartyget Glory försattes vid 14-tiden på måndagen i blockad av ITF (Internationella transportarbetarfederationen), då det låg förankrat vid Fredriksskans i Gävle. – Rederiet hade inte skrivit på det framlagda ITF/TCC-avtalet, varför jag gjorde en löneberäkning och kom fram till att sex av nio besättningsmän bara fått halva lönen enligt deras anställningsbevis, säger Peter Lövkvist, ITF:s inspektör i Gävle till SST. Rederiet gick till en början inte med på fackets krav varför en blockad omgående utlystes. Enligt ITF rörde det sig om USD 38.000 som inte hade betalats ut. Glory ägs av rederiet Transglobal Enterprises med säte i Belize. De nio besättningmännen är hemmahörande i Ukraina och Ryssland. Glory transporterar järnskrot, bland annat till svenska Sandvik. Under tisdagseftermiddagen förde rederiet, ITF, hamnen och stuveriarbetarna intensiva samtal om de innestående lönerna och vid 17-tiden kom en lösning.– Pengarna är på väg och rederiet har skrivit på ITF/TCC-avtalet och därför är blockaden hävd, säger Peter Lövkvist.Under tisdagskvällen lämnade Glory Fredriksskans.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.