Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Arbetsmarknad | Container | Passagerarsjöfart

Färre öppet arbetslösa

Antalet öppet arbetslösa ombordanställda sjunker, om man jämför med förra året, enligt siffror från Arbetsförmedlingen Sjöfart. 

I slutet av oktober förra året var totalt 112 nautiska sjöbefäl inskrivna som öppet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen Sjöfart. Motsvarande siffra i år visar att endast 88 nautiska sjöbefäl var öppet arbetslösa. Inom den nautiska sjöbefälskategorin är det framför allt klass V som står för den största förändringen. I oktober förra året var 46 klass V-befäl inskrivna hos Arbetsförmedlingen Sjöfart, jämfört med årets 32.

Från Norge

– Att det är färre i dag som är inskrivna hos oss beror till viss del på att det var en topp förra året bland dem som jobbar i Norge och som blivit uppsagda till följd av offshorekrisen. De dyker fortfarande upp hos oss, men inte i samma utsträckning, berättar Katarina Källman Rexius vid Arbetsförmedlingen Sjöfart.

Klass V

Antalet öppet nautiska sjöbefäl har under flera år tillbaka, i oktober månad, legat ganska stabilt på cirka 100 stycken. Vad gäller tekniska befäl så är i dag totalt 30 personer öppet arbetslösa, att jämföra med 42 i oktober förra året. Dessa siffror gäller samtliga klasser bland de tekniska befälen. Där sticker klass V ut mest med 19 personer öppet arbetslösa i oktober förra året mot nio i oktober i år.

Inte tillräckligt med sjötid

På Arbetsförmedlingen Sjöfart märks även färre inskrivna kockar, matroser och motormän. Tio kockstewarts är i dag öppet arbetslösa, jämfört med 13 förra året. Bland behöriga matroser var 73 förra året öppet arbetslösa samt 23 behöriga motormän, jämfört med i år då 38 respektive 11 är inskrivna.

– Värt att notera här är att flertalet manskap i statistiken också har antingen en nautisk- eller en teknisk behörighet samt att flera av dessa sannolikt inte kommer att ha tillräckligt med sjötid för att få ut motsvarande behörighet, enligt de nya Manila-kraven, utan enbart kommer att få ut en lättmatros alternativt vaktgående maskinpersonalbehörighet, säger Katarina Källman Rexius.

Mörkertal

Hon påpekar också att siffrorna enbart grundar sig på dem som skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen och att det finns ett mörkertal, bland annat på grund av att flera sjömän inte alltid väljer att skriva in sig hos Arbetsförmedlingen av olika anledningar.

– Det beror lite på när studenterna i avgångsklasserna i Göteborg och Kalmar går ut, det kan variera lite från år till år. Det kan också vara så att de efter utbildningen börjar på ett jobb inom en annan bransch och att vissa har kortare vikariat vid tiden då statistiken sammanställs.

Störst chans på tankfartyg 

Enligt Katarina Källman Rexius finns det störst möjlighet att få jobb på tankfartyg, det gäller speciellt för seniorbefäl med rätt behörigheter och arbetsbakgrund.

– Om man har alla behörigheter för både olje- och kemfartyg så brukar det gå att få jobb på ett tankfartyg, det är en känsla jag har. Ett problem som finns är dock att studenter inte lyckas få ihop den sjötid som behövs för att kunna ansöka om de behörigheter som krävs för jobba ombord som befäl på till exempel den här typen av fartyg.