Färre kajer ska lösa tvist om Norvikudden

Stockholms Hamnar förbereder sig för fullt inför huvudförhandlingen i Miljööverdomstolen i slutet av november som gäller det omdiskuterade hamnprojektet på Norvikudden. Nu går man ut offentligt och säger att antalet kajlägen minskas för att få en vinnande dom. Hamnen återkallar begäran att få bygga kaj åtta och nio, det vill säga två av nio kajlägen.– Vi har lyssnat till synpunkter från sakägare och remissinstanser. Genom att avstå från dessa två kajlägen behöver fartygen inte vända på annans vatten och dessutom sparar vi en bergrygg mot nordväst. Detta har varit två viktiga frågor för sakägare och remissinstanser i processen, säger Henrik Widerståhl, tf vd Stockholms Hamnar.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.