Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Specialfartyg | Säkerhet

Färre flyr från Libyen

Antalet personer som försöker ta sig från Libyen till Europa minskar kraftigt, uppger Kustbevakningen som sedan i juni deltar i Frontex operation Triton.

Med två veckor kvar på uppdraget har det blivit färre sjöräddningar och fler bevakningsuppdrag för besättningen på kustbevakningens fartyg KBV 002.

– För vår del innebär färre sjöräddningar att vi får mer tid till sjöss och att vi kan ägna oss åt vårt huvuduppdrag – att bevaka EU:s yttre gräns. Samtidigt är vi på tårna och har beredskap för att gå på sjöräddningslarm. Fartyget är operativt dygnet runt, berättar Joakim Håkansson, befälhavare på KBV 002.

Färre migranter

Minskningen av människor som söker sig till Europa från Libyen beror, enligt EU:s gräns- och kustbevakningsbyrå Frontex, på bland annat sämre väder, interna stridigheter i Libyen och ökad närvaro från den libyska kustbevakningen.

Avslutas i augusti

Kustbevakningens uppdrag startade den första juni och avslutas sista augusti, då hemresan till hemmahamnen på Gotland påbörjas. Sedan juni har 2.347 människor undsatts och 17 misstänkta människosmugglare gripits som ett resultat av besättningarnas arbete.