Färre avsiktliga oljeutsläpp i Östersjön

Antalet avsiktliga och illegala oljeutsläpp från fartyg observerade från nationella spaningsflygplan liksom satelliter, har minskat med mer än tio procent det senaste året, och mer än 55 procent sedan 1999, enligt ny studie från Helcom. Avsiktliga oljeutsläpp från fartyg har kartlagts sedan 1988.– Antalet och storleken på upptäckta utsläpp i Östersjön har minskat de senaste åren, trots att fartygstrafiken ökat samt att flygövervakningen i området intensifierats, säger Monika Stankiewicz vid Helcom.210 illegala utsläpp i Östersjön observerades 2008, jämfört med 238 fall 2007 och 236 avsiktliga utsläpp 2006. 2008 upptäcktes majoriteten av utsläppen i stora sjöfartsleder. 87 procent av utsläppen under 2008 var mindre än en kubikmeter, av dessa var 148 oljeutsläpp mindre än 0,1 kubikmeter eller 100 liter.