Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Färjetrafiken börjar se effekter av corona

Viking Line reviderar sina resultatutsikter för verksamhetsåret 2020 på grund av coronaviruset. Även Tallink noterar en nedgång i antalet bokningar.

Viking Line meddelar att spridningen av coronaviruset Covid-19 innebär att verksamhetsförutsättningarna på rederiets marknader har försämrats väsentligt.

”Det är ännu för tidigt att kvantifiera inverkan på resultatet, då stor osäkerhet råder kring utvecklingen, och därför gäller inte längre tidigare resultatprognos”, uppger Viking Line.

Ser nu effekterna

– Vi började se effekterna redan i slutet av februari, men det är nu när vi tittar framåt på bokningsläget efter sportlovet som vi ser hur marknaden reagerar. Just nu är det dramatiskt för hela resebranschen, säger Viking Lines informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström till Sjöfartstidningen.

För cirka en månad sedan publicerade Viking Line resultatutsikterna för 2020 och bedömde då bland annat att passagerarvolymutvecklingen skulle vara stabil men att den asiatiska marknadens tillväxt riskerar att avstanna på grund av coronaviruset men att ”som helhet bedöms att rörelseresultatet för 2020 kommer att vara i nivå med rörelseresultatet 2019”.

Avbokningar från Kina

Tallink har hittills fått omkring 20.000 avbokningar för månaderna februari, mars och april, i första hand gäller det grupper och enskilda resenärer från Kina.

– Men vi ser också en nedgång i nya bokningar jämfört med motsvarande period i fjol. Vi följer noga med situationen och fattar beslut om och när nödvändigt och delar informationen om eventuella beslut med våra kunder och marknaden i allmänhet så fort som möjligt, säger kommunikationsdirektör Katri Link på Tallink till Sjöfartstidningen.

För tidigt att säga

Carl Mårtensson, PR & Communications Manager på Stena Line, säger till Sjöfartstidningen att beträffande passagerartrafiken är det för tidigt för Stena Line att säga om och hur spridningen av coronaviruset kommer att påverka rederiet.

– Det blir nog tydligare ju närmare sommaren och högsäsongen för passagerartrafiken vi kommer. På fraktsidan ser vi ingen direkt påverkan i nuläget.
Han säger också att Stena Line har sett en viss påverkan på gruppresor med kinesiska gäster på Irländska sjön som bokat av för året på grund av reserestriktioner.

– Det handlar om cirka 50.000–100.000 gäster per år som reser med linjerna där och det påverkar såklart, men ska jämföras med de fler än 7 miljoner resenärer som reser med oss årligen.