Färjeanställda inom DIS slipper skattekrav

Svenska sjömän anställda på färjor registrerade i DIS (Danskt internationellt skibsregister) kommer inte att krävas på skatt av svenska staten. Detta enligt finansminister Anders Borg (m) som lovar att regeringen ska lägga fram ett förslag om skattefrihet för de svenska sjömännen som även ska gälla retroaktivt. Anställda inom DIS har nettolöner och är redan beskattade i Danmark, varför finansministern anser att svenska skattekrav därmed är orimligt. Frågan om DIS har varit glödhet de senaste veckorna, och nyligen vädjade representanter från svensk sjöfart, tillsammans med riksdagsledamoten Kent Härstedt (s) till regeringen om att förbättra situationen för anställda inom DIS. I första hand berör beskedet 150–200 personer, men på sikt får Anders Borgs garantier konsekvenser för tusentals färjeanställda som försörjer sig inom DIS.