Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Arbetsmarknad

Fakta: Ombordanställda

Statistiken avser antal påmönstrade den 30 september varje år. Flertalet fartyg har flera besättningar, men det är endast den påmönstrade besättningen som redovisas. Vissa sjömän på inhyrda fartyg ingår i beskrivningen.

Sjöfartens fackliga organisationer har enligt Trafikanalys påpekat att uppgifterna om påmönstrade besättningar är svårtolkade, varför statistiken inte är heltäckande.

År 2012, totalt 9.927 ombordanställda

Befälhavare: 569
Styrmän: 1.000
Däckspersonal: 1.706
Maskinbefäl: 1.162
Maskinpersonal: 762
Ekonomiföreståndare: 546
Övrig ekonomipersonal: 4.182

År 2011, totalt 10.222 ombordanställda

Befälhavare: 584
Styrmän: 1.030
Däckspersonal: 1.839
Maskinbefäl: 1.203
Maskinpersonal: 913
Ekonomiföreståndare: 535
Övrig ekonomipersonal: 4.118

År 2010, totalt 9.262 ombordanställda

Befälhavare: 591
Styrmän: 1.144
Däckspersonal: 1.905
Maskinbefäl: 1.243
Maskinpersonal: 853
Ekonomiföreståndare: 468
Övrig ekonomipersonal: 3.058

År 2009, totalt 10.119 ombordanställda

Befälhavare: 772
Styrmän: 1.286
Däckspersonal: 2.309
Maskinbefäl: 1.431
Maskinpersonal: 941
Ekonomiföreståndare: 473
Övrig ekonomipersonal: 2.907

År 2008, totalt 10.669 ombordanställda

Befälhavare: 656
Styrmän: 1.313
Däckspersonal: 2.459
Maskinbefäl: 1.474
Maskinpersonal: 1.070
Ekonomiföreståndare: 322
Övrig ekonomipersonal: 3.375

År 2007, totalt 11.760 ombordanställda

Befälhavare: 583
Styrmän: 1.164
Däckspersonal: 2.652
Maskinbefäl: 1.333
Maskinpersonal: 1.115
Ekonomiföreståndare: 397
Övrig ekonomipersonal: 4.516

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.