Fotograf: Sjöbefälsföreningen

Kategori: Politik | Arbetsmarknad | Regelverk

Facket svingar mot regeringen

Sjöbefälsföreningen håller kongress och passar på att rikta ett par svingar mot regeringen: tonnageskatten är felfinanserad, skattereglerna för sjömän bygger på ett påhittat fartområde och Transportstyrelsens makt är för stor.

Tonnageskatten ska enligt planerna finansieras delvis med ett förändrat sjöfartsstöd. Något som befälsfacket tror kan vara kontraproduktivt för den som säger sig vilja främja svenska sjöfart.

– Finansieringsmodellen som regeringen har valt gynnar bara vissa delar av sjöfartsnäringen. Tanken är att den ska bekostas krona-för-krona, genom att minska sjöfartsstödet. Risken är att bara de som gynnas flaggar in och resten flaggar ut, vilket både blir negativt för svensk sjöfart och för regeringens finansiering, säger Sjöbefälsföreningens vd Mats Jäderland.

Skatteregelerna kostar jobb

Kongressen har också skickat ett brev till Finansdepartementet för att tala om att Skatteverkets regler kostar landet tusentals jobb och enskilda sjöbefäl 100.000-tals kronor i kvarskatt. Orsaken är främst att Skatteverket använder sig av begreppet oceanfart och inte något av de vedertagna begreppen inre fart, närfart eller fjärrfart.

– Problemet är att begreppet oceanfart är en säkerhetsklassning för behörighet och bemanning som inte hör hemma i skattelagstiftningen. Det finns tre vedertagna begrepp, men Skatteverket väljer att hitta på en egen kategori, säger Mats Jäderland.

Myndigheternas märkliga ordning

Arbetsmiljön ombord, särskilt i maskin och kök, har blivit sämre i nya fartyg enligt Sjöbefälsföreningen som tycker att både Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket måste sätta till mer resurser för kontrollera arbetsmiljön ombord.

– Det är inte rimligt att ha en tillsynsmyndighet som knappt går ombord och kontrollerar fartyget, utan som bara skriver under papperna, säger Mats Jäderland.

Nollsummespel

Värst tyck dock facket anse att maktfördelningen mellan myndigheterna är: ”Dessutom är det fortfarande så att Arbetsmil­jöverkets föreskrifter måste ”implementeras” av Transportstyrelsen för att de skall bli tillämpbara på fartyg. Detta är en obegriplig hantering. Inte inom något annat branschom­råde har Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöföreskrifter tvingats underkasta sig en annan bransch­myndighets auktoritet.”

– Regeringen sysslar med ett nollsummespel för att verka handlingskraftiga, men någon ökad svensk sjöfart verkar de inte vara intresserade av, säger Mats Jäderland.