Fack och redare i Norge överens

NIS-medlingen mellan Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund och Det norske maskinistforbund samt Norges Rederiforbund föll väl ut – partnerna är nu i stora drag överens om ett nytt löneavtal för nordiska medborgare på fartyg registrerade i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), den så kallade Nordisk NIS-överenskommelsen. Den viktigaste punkten som partnerna kom överens om vid medlingen är ett generellt tillägg om 1,95 procent. Vidare ska ingen få ett procentvis lägre tillägg i sin individuellt avtalade lön än det generella tillägget om 1,95 procent.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.