Fack och arbetsgivare enas i Göteborg

Svenska Hamnarbetarförbundet och hamnarbetsgivarna Göteborgs Hamn AB, Gothenburg Car Terminal AB, Skandia Container Terminal AB och Älvsborg Roro AB har nu enats om att gemensamt dra tillbaka talan i samtliga rättstvister mellan fack och arbetsgivare. Hamnaktörerna är överens om att omedelbart avsluta alla juridiska tvister som uppstod under förra året och att vardera part står för sina egna rättegångskostnader.”Förlikningen är ett led i den gemensamma ambitionen att etablera ett konstruktivt förhandlingsklimat som ska förbättra arbetsmiljö, trivsel och produktivitet inom stuveriverksamheten”, meddelar parterna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.