EU vill se samordnad havspolitik

EU-kommissionen har antagit en strategi för en integrerad havspolitik i EU. I handlingsplanen ingår bland annat att skapa ett europeiskt område för sjötransporter utan hinder, ett europeiskt nätverk för övervakning av havet samt genomföra en översyn av EU:s undantag från arbetsrätten för sjöfarts- och fiskesektorerna. Andra viktiga bitar i handlingsplanen är olika miljösatsningar.– Jag är övertygad om att en stor del av vår framtid ligger i oceanernas outnyttjade potential. Vårt förslag till en integrerad havspolitik har utformats för att skapa tillväxt, sysselsättning och hållbarhet, sa kommissionens ordförande José Manuel Barosso, i ett uttalande.I samband med presentationen av strategin meddelade EU-kommissionen att det inte finns behov av att skapa en kustbevakning direkt under europeiskt flagg, utan istället bör medlemsstaterna intensifiera sina samarbeten. När det gäller koldioxidutsläpp (CO2) från sjöfarten, meddelade EU-kommissionen att de kommer undersöka möjligheterna att till exempel följa direktiv från IMO, International Maritime Organization, kring åtgärder om utsläppsminskningar. Om IMO-direktiven anses för svaga kommer EU överväga att skapa en egen lagstiftning.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.