EU vill dra skam över bristfälliga fartyg

Från den första januari 2011 inför EU ett online-register där rederier som får många säkerhetsanmärkningar vid hamnstatskontroller kommer att anges. EU själva kallar det ”to name and shame”. Rederier som uppvisar goda resultat i hamnstatskontrollerna kommer att lyftas fram. Rederier och stater som får dåliga säkerhetsresultat i hamnstatskontroller kommer att utsättas för mer intensiva och koordinerade inspektioner. Syftet med hela systemet är att förbättra säkerheten men också att möjliggöra för lastägare och andra intressenter att välja rederier som har presterat bra i hamnstatskontroller.– Säkerhet är högsta prioritet för EU. Vi har sett förödande resultat av maritima olyckor, till exempel Estonia, Erika och Prestige i termer av förlorade liv och allvarliga miljökonsekvenser. Jag förespråkar transparens och vill sprida ljus över säkerhetsnivån hos rederier, flaggstater och klassningssällskap. Mer transparens innebär att rederier med goda resultat i hamnstatskontroller får en konkurrensfördel”, säger Siim Kallas, EU:s transportkommissionär.Den första januari 2011 kommer en harmonisering att ske av EU-ländernas hamnstatskontroller, direktiv 2009/16/EC.EU-länderna kommer nu att kunna koordinera sin information och få tillgång till alla säkerhetsinspektioner som utförs i EU-hamnar. Ett nytt system, kallat Thetis, förenklar riskanalyser och gör det därmed lättare för EU:s medlemsländer att prioritera sina inspektioner.