EU stöttar metanolprojekt som leds av Wärtsilä

EU bidrar med EUR 1 miljon för att delfinansiera ett projekt för att utveckla ett alternativt elektriskt system i fartyg, baserat på förnybara bränslen. I projektet som leds av ett Wärtsiläkoordinerat konsortium där också bland annat Wallenius Marine och Det Norske Veritas ingår, undersöks hur metanoldrivna bränsleceller ska kunna alstra elektrisk energi. Studien kostar totalt EUR 1,9 miljoner och kommer att pågå i 2,5 år.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.