Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Regelverk

EU-parlamentet röstade ned återvinningsfond

Rederierna har kommit ett steg närmare målet att avvärja hotet om att inrätta en fartygsåtervinningsfond i EU.

Efter att Europaparlamentet i plenum röstade ned förslaget till en förordning om säker och miljöriktig fartygsåtervinning (EU Ship Recycling Regulation) med rösterna 299 mot 292 drar redare världen över en suck av lättnad.

– Vår sida vann första set tack vare ett fullödigt ECSA-samarbete, kommenterar Olof Widén, vd för Rederierna i Finland, omröstningen.

Olof Widén, som har varit en av förgrundsfigurerna i lobbandet mot förordningen, fortsätter:

– Detta innebär ingalunda att rederinäringen skulle vara emot en hållbar utveckling inom fartygsåtervinning, snarare tvärtom.

Global reglering behövs

– Vi bör ha en global syn på ship recycling och sluta tala om skrotning. De länder som har detta som en betydande inkomstkälla ska istället uppmuntras för att styra in sin verksamhet på en hållbar och säker verksamhet. Då skulle vi få en verklig global ändring till stånd, menar Widén.

Instrumentet för detta finns redan, anser Widén, och pekar på Hong Kong-konventionen som är IMO-förankrad.

– En egen EU-fond skulle bara innebära att konventionen aldrig ratificeras och att det skulle uppstå spänningar mellan EU och Asien. Man bör i samråd gå in för att förbättra förhållandena på riktigt och inte enbart skjuta i blindo.

Kräver ratificering

Det är återvinningsfonden som redarna främst protesterar mot i återvinningsförordningen. Men Widén ifrågasätter hela idén:

– Det stämmer att vi i övrigt inte har haft så mycket att kommentera. Det har hela tiden handlat om att förordningen ska vara i paritet med Hong Kong-konventionen. Då är frågan varför inte ett enda land ännu har ratificerat den? Vi måste ta vårt ansvar och kräva av våra myndigheter att sätta igång ratificeringsprocessen. Det enda land som hittills är på gång är Norge.

– Det här var första set om vi jämför med en tennismatch. Det här var first reading och nu följer second reading. Det kan hända att vi är tvungna att kompromissa med till exempel frågan om beaching, som fortfarande är tillåtet i Hong Kong-konventionen, säger Widén.