EU-kommissionen kritiserar flera europeiska flaggstater

EU-kommissionen har varnat Cypern, Ungern, Österrike och Luxemburg att man kan komma att ta länderna till EU-domstolen om inte flaggstaterna uppfyller direktiv 2009/21/EC. Direktivet handlar bland annat om att flaggstaterna ska uppfylla vissa internationella konventioner. Direktivet är också del av det tredje maritima säkerhetspaketet som antogs av EU-parlamentet och Europeiska rådet 2009.EU-kommissionen har också uppmanat Cypern, Belgien och Portugal att redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla direktiv 2009/18/EC som rör haveriutredningar till sjöss. Också här kan EU-domstolen blandas in om inte länderna hörsammar.