EU-kommissionen backar om stort marint ministerium

Det verkar som om Europakommissionen slår bakut när det gäller skapandet av ett stort ministerium för marina frågor, som tidigare förts fram som ett alternativ i Bryssel. - Vi talar inte om att föra samman en serie EU-kontor som sysslar med sjöfart, marin miljö, fiskefrågor, offshore energi och marin forskning till ett nytt superministerium, sade nyligen John Richardson, ordförande för EU-kommissionens arbetsgrupp kring marinpolitik, till Lloyd’s List efter Mare Forum Conference i Bryssel.I stället tittar kommissionen på andra lösningar för att föra samman expertkunskaper från de olika områdena, enligt Richardsson.Frågan om ett nytt stort ministerium för marina frågor är dock ännu inte avgjord, eftersom något officiellt beslut ännu inte fattats.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.