Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Forskning | Miljö

EU-godkänner stöd för SEEL

EU-kommissionen har beslutat att godkänna Sveriges ansökan om stöd för uppbyggnaden av elektromobilitetslabbet Swedish Electric Transport Laboratory AB (SEEL).

Godkännandet av stöd för SEEL görs inom ramen för ett så kallat ”viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse” (IPCEI) som EU bildat för att främja batteriproduktionen inom den europeiska unionen.

Nationell testbädd

SEEL ägs av statliga Research Institutes of Sweden (Rise) tillsammans med Chalmers tekniska högskola och blir en nationell testbädd för att utveckla nästa generations hållbara innovativa lösningar. Till dessa hör, förutom vägfordon och fartyg, även batterilösningar.

Underlättar omställningen

– Klimatförändringarna är en av mänsklighetens stora utmaningar. Att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn är avgörande. SEEL ska underlätta omställningen till en elektrifierad transportsektor. Satsningen på SEEL syftar också till att stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft och bidra till att Sverige även fortsättningsvis ligger i framkant när det gäller innovationer inom transportsektorn, säger näringsminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

575 miljoner

Sommaren 2018 gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att för perioden 2018–2021 lämna stöd med 575 miljoner kronor till uppbyggnaden av ett testcenter för elektromobilitet. EU-kommissionen har nu godkänt att det statliga stödet till SEEL sker inom ramen för ett IPCEI. I projektet ingår 17 deltagare från sju medlemsstater som omfattar totalt 3,2 miljarder euro i statligt stöd och beräknas pågå till 2031.