Kategori: Miljö | Regelverk

EU backar från regional CO2-reglering

EU kommissionen överger tankarna på en regional reglering av utsläpp av växthusgaser. I ett gemensamt uttalande säger transportkommissionär Siim Kallas och klimatkommissionär Connie Hedegaard att: ”Sjöfarten är en global industri som behöver globala lösningar för att ta itu med sin miljöavtryck. Därför arbetar vi alla för en internationell överenskommelse för att minska utsläppen av växthusgaser från fartyg.”Kommissionärerna skriver också att IMO:s Energy Efficient Design Index är ett stort steg framåt men att det inte räcker eftersom det bara gäller nya fartyg från och med 2015. Fortsätta diskussioner inom IMO hejas på men kommissionärerna vill gå snabbare fram och anser att ett nödvändigt steg är att börja mäta, genom rapportering och verifiering av bunkerförbrukning, pekas ut som den nödvändiga startpunkten.”Det är därför vår avsikt att starta ett sådant system för övervakning, rapportering och verifiering tidigt under 2013.”Glädjande för sjöfartsnäringen är också att kommissionärerna skriver att sjöfartsindustrin själv har bäst förutsättningar för att ta täten och leverera snabba och effektiva minskningar av utsläpp av växthusgaser.