Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Hamn/Logistik | Juridik

Ett steg närmare för Malmporten

Ytterligare ett hinder för Malmporten har avverkats sedan mark- och miljööverdomstolen sagt sitt om dumpningen av muddermassorna. Nu återstår bara finansieringsfrågan. 

Havs- och vattenmyndigheten överklagade Luleå Hamns och Sjöfartsverkets förslag om att dumpa de förorenade muddermassorna till havs i djuphålan, sydsydväst om Vitfågelskäret. Man menade bland annat att dumpning av avfall i havet är förbjudet och föreslog i stället att massorna ska användas till byggnation av nya områden i Luleå Hamn.

Nya hamnytor

Mark- och miljööverdomstolen gick delvis på havs- och vattenmyndighetens linje. Domen innebär att muddermassor med förhöjd föroreningshalt kan användas för att bygga nya lasthanteringsytor i Luleå hamn, och att massor med lägre föroreningshalt får dumpas i djuphålan vid Vitfågelskär. Totalt rör det sig om cirka 400.000 kubikmeter som ska placeras i djuphålan. Ovanför detta ska ett tre meter tjockt lager rena muddermassor läggas. Till den nya djuphamnen kommer cirka 200.000 kubikmeter att användas. 

Avgörs under våren

– Nu ska vi läsa och analysera domen samt utvärdera hur den påverkar tiden och kostnaderna för genomförandet, säger Bertil Skoog, projektledare för Malmporten vid Sjöfartsverket i ett pressmeddelande. 

Projekt Malmporten fick grönt ljus i april förra året. När mark- och miljööverdomstolens beslut nu har klubbats återstår egentligen bara finansieringsfrågan. Under våren avslöjar regeringen om Malmporten finns med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.