Illustration av Flagship One som ska byggas i Örnsköldsvik.

Fotograf: Flagship One

Kategori: Miljö

Ett steg närmare anläggning för elektrobränsle

Bolaget Flagship One har fått grönt ljus av Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt för att bygga Sveriges första storskaliga anläggning för grönt elektrobränsle i Örnsköldsvik.

För nio månader sedan skickade Flagship One, ett dotterbolag till Göteborgsbolaget Liquid Wind, in en miljötillståndsansökan för att bygga en storskalig produktionsanläggning av elektrometanol för framförallt sjöfarten. Och nyligen kom Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt med sin byggdom som ger bolaget tillstånd att bygga anläggningen. 

– Det här är ett viktigt delmål för Flagship One och för vår ambition att leverera grönt elektrobränsle till sjöfartsbranschen inom en snar framtid, säger Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Winds i ett pressmeddelande.

En viktig milstolpe

Flagship One ägs gemensamt av Liquid Wind och danska Ørsted där de senare har en 45-procentig ägarandel i bolaget. Enligt pressmeddelandet är Ørsterd världens ledande utvecklare inom förnybar energi och utvecklar en global portfölj av projekt inom förnybar vätgas och gröna bränslen.

– Vi är mycket glada över denna milstolpe för projektet som snart kan leverera grönt bränsle i stor skala och främja utfasningen av fossila bränslen inom sjöfarten såväl som andra sektorer, säger Anders Nordstrøm, operativ chef för Ørsteds vätgas- och Power-to-X-verksamhet, säger:

Byggs i Örnsköldsvik 

Enligt planen kommer Flagship One att årligen leverera 50.000 ton förnybart och fossilfritt bränsle primärt till sjöfartsbranschen. Anläggningen kommer att anslutas till Övik Energis kraftvärmeverk Hörneborgsverket i Örnsköldsvik i nordöstra Sverige. Anläggningen kommer att återvinna koldioxid och kombinera det med grönt väte, framställt med förnybar el och vatten, för att producera det gröna elektrobränslet elektrometanol. 

Carbon Clean, Siemens Energy, Topsoe och delägaren Ørsted kommer att bidra till design och konstruktion av Flagship One. Enligt Liquid Winds webbsida är planen att anläggningen ska kunna börja producera elektrometanol under år 2024.