”Ett betydande antal tankfartyg kan utgöra miljöhot”

Sammanlagt 77 oljetankers, 84 kem- och produkttankfartyg och 12 gastankfartyg fick i en särskild inspektionsrunda av Paris MoU anmärkningar för att de inte lastar enligt SIB (Stability Information Booklet). Paris MOU menar därför att dessa fartyg utgör hot mot miljön, eftersom de vid en kollision eller grundstötning antingen kan kapsejsa eller få stora skrovskador vilket kan resultera i farliga utsläpp och/eller att människoliv spills.Sammanlagt inspekterades 1.056 fartyg, av alla fartygen med anmärkningar kvarhölls fyra tankfartyg.– Det mest anmärkningvärda resultatet av undersökningen var att befälhavaren på 16,2 procent av tankfartygen inte kunde verifiera att fartyget var lastat på rätt sätt enligt ISB. Det innebär alltså att ett betydande antal tankfartyg vid inspektion inte kunde visa på att man följer stabilitetskraven och därmed kan utgöra ett hot mot miljön, säger Pat Dolby, samordnare för inspektionerna.