Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Miljö | Politik | Regelverk

”ETS helt olämpligt för sjöfart”

Redarnas globala branschförening International Chamber of Shipping (ICS) vill inte se att sjöfarten omfattas av ett regionalt system för handel med utsläppsrätter (ETS) inom EU.

Europaparlamentets miljöutskott vill införliva sjöfarten i sitt regionala system för handel med utsläppsrätter (Emission Trading System, ETS). ICS anser att ett ensidigt beslut av EU att införliva den internationella sjöfarten i ETS skulle polarisera och försvåra pågående diskussioner inom IMO om ytterligare åtgärder för minskning av CO2-utsläpp.

– Nationer utanför EU kommer att bli besvikna och ytterst oroade av omröstningen i Europaparlamentets miljöutskott efter att IMO för bara några veckor sedan antog en omfattande vägkarta för åtgärder. Men vi hoppas att EU-regeringarna och Europeiska kommissionen tar sitt förnuft till fånga och inser att hot mot deras handelspartner inte kommer att gagna utvecklingen av en global lösning som både de och sjöfartsnäringen vill ha och behöver, säger Simon Bennett, Director of Policy and External Relations på ICS.

Komplicerad process

Inom ICS är man övertygade om att IMO:s medlemsstater, varav de flesta är utvecklingsländer, kommer att anta en strategi för att minska CO2-utsläpp 2018.

– Den kommer att omfatta ambitiösa mål att minska CO2 och utveckling av en mekanism för att även leverera. Men hoten om ensidiga åtgärder från EU kommer inte att göra någonting för att underlätta denna komplicerade process, säger Simon Bennett vidare.

Hellre bränsleavgift

ICS påpekar att handel med utsläppsrätter i första hand är utvecklad för industriell verksamhet som kraftförsörjning samt cement- och ståltillverkning. Därför anser ICS att systemet är helt olämpligt för internationell sjöfart, som ofta omfattar små och medelstora företag med färre än tio fartyg.

Därför anser ICS att om IMO:s medlemsstater går in för att tillämpa en marknadsbaserad åtgärd för CO2-reduktioner inom internationell sjöfart så föredrar industrin en global bränsleavgift.

ICS understryker att sjöfarten tar sitt fulla ansvar för att minska sina CO2-utsläpp och bygger detta på att en tio procentig minskning redan har uppnåtts inom sektorn under 2007 till 2012.