Kategori: Juridik | Regelverk | Utbildning

Estnisk sjöman drunknade i Nystad

En drunkningsolycka inträffade i Yara industrihamn i Nystad på söndag kväll.

Enligt tidningen Turun Sanomat föll en estnisk sjöman överbord från ett finländskt lastfartyg och drunknade i Nystads hamn på söndag kväll. Han var ett tiotal minuter under vattnet innan räddningsverket fick upp honom men upplivningsförsöken var resultatlösa. Enligt tidningen rör det sig om ett olycksfall.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.