Erria säljer två containerfartyg

Erria A/S säljer containerfartygen Karoline och Filippa på 1.100 TEU, och väljer nu att fokusera på kemtanksegmentet där man i dag opererar 29 fartyg. De två containerfartygen har legat upplagda i Malmö sedan augusti men kommer att överföras till den nya, icke namngivna, ägaren den 31 maj. Efter försäljningen äger Erria bara två containerfartyg, det ena ligger upplagt och det andra går i linjefart i Mellanöstern.Försäljningen av Karoline och Filippa påverkar inte koncernens resultat för 2010.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.