Kategori: Politik

Enochson tycker svaveldebatten hamnat fel

I gårdagens budgetdebatt i riksdagskammaren passade den kristdemokratiska ledamoten Annelie Enochson på att angripa sjöfartens vedermödor från ett antal olika håll.

Hon betonande vikten av en stor svensk handelsflotta för att Sverige ska kunna påverka det internationella regelverket, till exempel när det gäller att förbättra sjösäkerheten.

Därefter gick Annelie Enochson över på surdegen inre vattenvägar och konstaterade att 37 procent av godset i Europa går via närsjöfart medan motsvarande siffra för Sverige är endast sju procent. 

När det gäller den glödheta frågan om svaveldirektivet från januari 2015 om max 0,1 procent svavel i SECA, påpekade Enochson att reglerna ska införas i hela EU för att undvika snedvridningar av konkurrensförutsättningarna. Hon menade också att svaveldebatten har hamnat fel.

– EU kommissionens konsekvensutredning framhäver tydligt att partikelutsläppen från svavel är störst i Medelhavet. Det är också i Medelhavet som hälsoproblemen av det här slaget är störst. De 50 000 för tidiga dödsfallen som florerar i debatten om svavel handlar företrädesvis om Medelhavet och är inte begränsade till enbart utsläppen från sjöfarten utan om de totala utsläppen. 

Annelie Enochson hann också med att lyfta upp piratfrågan och menade att Sverige borde överväga möjligheten att beväpna handelsfartyg som går i piratutsatta farvatten.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.