Fotograf: Energifonden

Kategori: Fartygsaffärer | Tank

Energifonden säljer suezmax

Energifonden har avyttrat den delägda råoljetankern Ridgebury Pallas till Seven Islands Shipping.

I ett pressmeddelande uppger Energifonden Sverige AB att suezmaxtankern Ridgebury Pallas har avyttrats till rederiet Seven Islands Shipping med huvudkontori i Mumbai, Indien. Överlåtelsen till den nya ägaren ägde rum utanför Sri Lanka den 8 januari.

Byggd 2005

Ridgebury Pallas är på 159.195 dwt och samägdes med Ridgebury Tankers i Connecticut, USA. Hon byggdes av Hyundai 2005.

Energifonden har under sista halvåret 2020 också avyttrat aframaxtankern Pallas Orust och suezmaxtankern Bastia. Pallas Orust försåldes till Soechi Lines. Bastia, som samägdes med Euronav, Tufton och Ridgebury, försåldes till Seven Islands Shipping.

”Ser fram emot kommande projekt”

Efter dessa fartygsaffärer återstår nu delägarskap i suezmaxtankern Bari inom Energifondens segment energilogistik. Inom segmentet energi fortsätter Energifondens satsningar inom landbaserad vindkraft. 

– Jag är mycket nöjd med timing och avkastning för dessa tre asset-plays och ser fram emot kommande projekt inom energilogistik och tankerindustrin tillsammans med våra partners i Singapore, Connecticut, London och Aten, säger Fredrik M. Johansson, vd för Energifonden Sverige AB, i pressmeddelandet.