Fredrik Johansson är vd för Energifonden med huvudkontor i Fiskebäck i Göteborg.

Fotograf: Energifonden

Kategori: Fartygsaffärer | Tank

Energifonden köper ännu en aframax

Göteborgsbaserade bolaget Energifonden har genom ett dotterbolag förvärvat tankfartyget Solviken på 114.523 dwt som nu döps om till Agneta Pallas 2.

Det är genom det helägda dotterbolaget Energifonden Maritime AS i Oslo som Energifonden, med sitt huvudkontor i Fiskebäck i Göteborg, förvärvat ett nytt tankfartyg. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Det handlar om Solviken som är byggd 2007 på Samsung Heavy Industries i Korea. Fartyget kommer att döpas om till Agneta Pallas 2 och flaggas i Liberia liksom Energifondens tidigare tankfartyg.

Satsar på Östersjön

Affären är enligt bolagets pressmeddelande ett resultat av ett beslut att investera ytterligare inom området energilogistik och förväntas möjliggöra handel i Östersjön och Finska viken under vintern.

Agneta Pallas 2 kommer under vintern att genomgå energi- och miljöförbättringsåtgärder för att minska bränsleförbrukningen och utsläppen från fartyget.

Andra fartyget 

– Jag känner mig oerhört välsignad och tacksam över att Energifonden har fått möjligheten att förvärva detta fartyg och styrt denna verksamhet i hamn. Jag tror starkt på att det kommer att vara till stor nytta för Energifondens aktieägare och dess kunder som kommer att använda fartyget för att leverera råolja till Europas raffinaderier, säger Fredrik Johansson, vd på Energifonden i pressmeddelandet.

I juni förra året förvärvade Energifonden fartyget Agneta Pallas på 115.000 dwt, även det genom Energifonden Maritime AS.