Fotograf: Wikimedia Commons/Alf van Beem

Kategori: Fartygsaffärer | Tank

Energifonden förvärvar ännu en tanker

Energifonden har förvärvat ytterligare en råoljetanker, Cape Brindisi, byggd 2005 på Hyundaivarvet.

Energifondens vd Fredrik Johansson säger till Sjöfartstidningen att Cape Brindisi är en suezmax-tanker och köpet genomförs genom ett joint venture på 50/50-basis med Ridgebury Tankers i Connecticut.

Cape Brindisi kommer därför att få namnet Ridgebury Pallas och leveransen ska ske inom kort i Asien.

Timecharter

Direkt efter leveransen ska Ridgebury Pallas gå in i ett timecharterkontrakt med ett internationellt tankmäkleri.

Vi är otroligt glada och stolta över att få ingå ett joint venture med Ridgebury-teamet och tillsammans förvärva detta mycket fina fartyg till bra villkor samtidigt som marknaden snabbt förbättrar sig. Vi ser med tillförsikt fram emot kommande år inom stortankssektorn.

Många företag

Energifonden, som i july i år köpte Smart Energy Logistics från sitt eget dotterbolag bränslebolaget Smart Energy Sweden, sålde en månad senare samtliga sina aktier i Smart Energy Sweden. Smart Energy Sweden äger i sin tur Pallas Group som äger tankfartygen Pallas och Pallas Glory.

Enligt Fredrik Johansson har Energifonden nu ingenting kvar i vare sig Smart Energy eller Pallas Group, och därmed heller inte i fartygen Pallas och Pallas Glory.

Fler förvärv

Energifonden, som avser att köpa fler råoljetankers, förvärvade också aframaxtankern Pallas Orust under sommaren, vilket enligt Fredrik Johansson har fungerat över förväntan.