Fotograf: Swedish Club

Kategori: Försäkring | Container | Haveri

Förberedelser krävs inför hårt väder

Swedish Club har publicerat en ny rapport, Heavy Weather, som vägleder hur man kan undvika problem under svåra väderförhållanden.

Swedish Club påpekar nödvändigheten av modern weather routing-teknik men påminner samtidigt att det inte är någon patentlösning. Det krävs även korrekta förberedelser och procedurer för att man ska lyckas minimera effekterna av hårt väder på ett fartyg, framgår det i rapporten Heavy Weather.

I rapporten publiceras också fallstudier som tydligt visar att det bästa sättet att förebygga haverier på grund av hårt väder är ordentlig ruttplanering samt att reducera farten och ändra kursen om det visar sig vara nödvändigt.

Toppar statistiken

Statistiken talar sitt tydliga språk. Det är tunglyft-, container- och roro-fartyg som löper de största riskerna för skrovskador när de råkar ut för hårda väderförhållanden. Majoriteten av alla krav på utbetalning av kaskoskadestånd på Atlanten och Stilla havet gäller dessa fartygstyper. Roro-fartygen uppges vara av särskilt intresse eftersom skadeståndsfordringarna omfattar både lastskador och skrovskador på grund av oriktig lastsäkring.

– Det här är ett problem som inte enbart påverkar vår P&I-verksamhet utan även vår hantering av kasko-ersättningskrav. Typiska fordringar gäller skada på eller förlust av gods, strukturella skador på fartyget, eller skador på maskiner och utrustning. Dessa kan bero på dåligt säkrade lastluckor, felaktigt surrad tung last och fenomenet parametrisk rullning – en instabilitet som finns i vissa nya skrovformer, säger Lars Malm, Director, Strategic Business Development & Client Relationship vid Swedish Club.

Varningar i god tid

Lars Malm betonar att väderrapporter med varningar för utvecklingen av en orkan eller andra allvarliga väderfenomen oftast är tillgängliga flera dagar innan ovädret kommer.

– Det viktiga är hur den här informationen används och vilka förebyggande åtgärder vidtas. Vi har exempel på besättningar som trots varningar inte lyckats undvika hårt väder, inte saktat farten och inte heller ändrat kurs för att undvika att grova sjöar slår mot fartyget.

Inte ens en hamn behöver nödvändigtvis vara den säkraste platsen för ett fartyg när ovädret slår till.

– Ironiskt nog har vi även behandlat fall där skador uppstått för att fartyget stannat i hamn när ett oväder närmar sig. Det kan uppstå skador inte enbart på det egna fartyget utan även på andra fartyg och anläggningar, förutom att risken för att driva på grund ökar, säger Lars Malm.

Men det finns inget som kan kompensera för brist på gott sjömanskap.

– Den bästa förebyggande åtgärden mot skador som man kan vidta på ett fartyg i hårt väder är att reducera farten och att ändra till en mer gynnsam kurs, påpekar Lars Malm.

 

Rapporten kan laddas ned på www.swedishclub.com

Kommentarer

  • Anonymous

    De tre sista raderna håller jag med om , tyvärr finns det befälhavare som inte har förstått vem det är som bestämmer.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.