Fotograf: bengt Kjellin

Kategori: Politik

Elmsäter skjuter upp strategin till hösten

Det kommer ett utspel från regeringen om en sjöfartspolitisk satsning i samband med att European Maritime Day hålls i Göteborg den 21 till 22 maj.

Då kommer infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd att presentera inriktningen för den sjöfartsstrategi som regeringen lanserar under hösten.

Det berättade Elmsäter-Svärd när hon den 7 maj besökte den maritima klustret i Göteborg i samarbete med Sjöfartsforum.

Det blev en fullmatad dag med besök hos bland annat SSPA, Damen Götaverken och Tarbits tanker Bit Oktania som låg i docka, Göteborgs hamn och de nya terminaloperatörerna, Käringberget med dess aktörer som Försvarsmakten och Sjöfartsverket samt Stena och Stena Line.

– Målsättningen är att med ett brett anslag ta fram en strategi för hela näringen, säger Catharina Elmsäter-Svärd som hade ett krav inför besöket – inga konferensrum och powerpointpresentationer.

Hon tillägger också att hon jobbar för att forskning och utveckling inom det maritima klustret är något som hon vill få med i den forskningsproposition som regeringen lägger på Riksdagens bord i höst. Däremot finns det inga konkreta planer på att Sverige skulle införa någon form av investeringsstöd i miljöåtgärder för fartyg, likt det som den finska regeringen infört och som varit bärande för att Viking Line skulle beställa sin nya gasdrivna färja eller som den norska NOx-fonden som möjliggjort konverteringen av maskineriet i Tarbits Bit Viking till LNG-drift. 

– Vi diskuterar frågan, men vill gärna se ett Östersjö-perspektiv med någon form av gemensam lösning där alla kuststater deltar, säger Elmsäter-Svärd.

Ministern ser också kapacitetsutredningens betänkande som nyligen lämnades över av Trafikverket, och som kommer att utgöra en del av beslutsunderlaget för höstens infrastrukturproposition, som positivt för sjöfarten.

I detta beskriver myndigheten den potential som finns till sjöss på ett sätt som man sällan sett i infrastruktursammanhang. Trafikverket skriver bland annat att ”Möjligheten att använda vattenvägar bör ges större tyngd, eftersom sådana lösningar i flera fall borde kunna avlasta infrastrukturen på land.”