Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Miljö | Fartygsutrustning

El ombord med vindkraft

Det Spliethoff-ägda, finländska rederiet Bore och schweiziska Bonum inleder samarbete i syfte att introducera vindturbiner som en källa till förnybar energi inom sjöfarten.

Det gemensamma projektet går under namnet Bora och kommer att validera ett sätt att alstra förnybar energi med hjälp av vindkraft inom sjöfarten. Bonum Engineering and Consultancy ska leverera den vindturbin som ska installeras och testas på ett av Bores fartyg. Vilket fartyg det blir kommer Bore att fatta beslut om under försommaren.

Två steg

Projekt Bora genomförs i två steg. Det första, BWind 2, testar och utvärderar ett business case med en liten anläggning med en årsproduktion omkring 2.380 kWh och en nominell effekt om 340 W vid 10 meter per sekund. I steg två testas och valideras en större turbin, BWind 20, som Bore aktivt medverkar till att utveckla genom sitt engagemang. BWind 20 ska producera cirka 23.800 kWh per år och får effekten 3.400 W vid 10 meter per sekund.