Eidesvik utnyttjar PSV-option

I juli i år skrev Eidesvik Offshore kontrakt om ett PSV-fartyg (Platform Supply Vessel) med Kleven Maritime med option på ytterligare ett fartyg, den optionen har nu utnyttjats. Fartygen kommer att byggas på Kleven Verft i Ulsteinvik och levereras första och fjärde kvartalet 2012. Fartygen får en längd på 90 meter och bredd på 21 meter och en däcksyta om 1.050 kvadratmeter. Fyra LNG dualfuel-motorer installeras, dessa reducerar NOx-utsläppen med 85 procent och CO2-utsläppen med 25 procent.Kontraktsvärdet för det första fartyget uppges till NOK 440 miljoner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.