Kategori: Fartygsutrustning | Miljö

Effektivare vattenrening

Langh Tech lanserar ny generation av reningssystem för processvatten från skrubbrar eller motorer med exhaust gas recirculation (EGR).

Tack vare ny teknik för membranfilter-elementen uppger Langh Tech att reningskapaciteten för vattenbehandlingssystemet kan ökas med 50 procent utan att den nya generationens enheter blir mer skrymmande. 

Systemet har testats på skrubben på lastfartyget Marjatta som ingår i Langh Ships flotta. Ett system har redan levererats till en extern kund, uppger Langh Tech.