Fotograf: Eckerö Line

Kategori: Fartygsaffärer | Passagerarsjöfart | RoRo

Eckerös nyförvärv överlåtet

Åländska Rederiaktiebolaget Eckerö har tagit över sitt nyinköpta ropax-fartyg i Liverpool.

Eckerökoncernen meddelar att köpet av ropax-fartyget European Endeavour från P&O Ferries slutfördes den 15 maj, varvid äganderätten och kontrollen över fartyget har övergått till Rederiaktiebolaget Eckerö. Nyförvärvet har registrerats i det finländska fartygsregistret och döpts om till Finbo Cargo.

Finbo är namnet på en ö i Eckerös norra skärgård. Finbo Cargo lämnar Liverpool i början av nästa vecka och går då till Åbo Reparationsvarv. Fartyget inleder därefter trafik för Eckerö Line mellan Helsingfors och Tallinn.