Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Ekonomi | Färjetrafik

Eckerö levererade rekordresultat

Rederiaktiebolaget Eckerö redovisar sitt bästa rörelseresultat någonsin för perioden januari till september. Bolagets kvartalsrapport för perioden visar ett plus på 20,5 miljoner euro.

Trots höga bränslepriser och en svag svensk kronkurs gör Rederiaktiebolaget Eckerö det bästa rörelseresultatet för någonsin för den här perioden.

Rörelseresultatet för januari till september uppgick till 20,5 miljoner euro. Samma period förra året landade resultatet på 5 miljoner.

Stark efterfrågan på samtliga linjer

I en översikt skriver rederiet att efterfrågan fortsatt har varit mycket stark under tredje kvartalet. På linjen Finland-Estland har man slagit volymrekord både under tredje kvartalet och under perioden januari till september. På linjen Åland-Sverige har man uppnått rekordvolymer de senaste fem månaderna.

Ökning av passagerare och frakt

2.483.599 passagerare reste med Eckerökoncernens fartyg fram till september, vilket var 24 procent fler än samma period förra året. Antalet fraktenheter ökade med 10 procent.

Bolagets omsättning ökat med 23 procent till 171,5 miljoner euro under perioden januari till september. De goda tiderna för rederiet syns också i att personalen vuxit. Koncernen har nu 928 anställda vilket är nästan 50 fler än vid motsvarande tidpunkt ifjol.