DVB Bank vill sälja sin aktieportfölj inom transport infrastruktur

Styrelsen för tyska DVB Bank AG har beslutat att upphöra med bankens finansiella affärer inom transport infrastruktur och därför sälja sin aktieportfölj inom området, innehållande lån på EUR 670 miljoner. I portföljen ingår bland annat lån avsedda för utveckling av Gdansk containerterminal samt projekten med Multi-Link containerterminaler i Helsingfors och Kotka i Finland och St Petersburg i Ryssland.– Det är bolagets mål att vara den ledande specialisten inom internationell transportfinansiering, en roll vi redan har uppnått inom sjöfart-, flyg- och landtransporter. Divisionen för transport infrastruktur har utvecklats väl. Men styrelsens åsikt, mot bakgrund av den ökande transaktionsstorleken för transport infrastruktur, är att det förefaller osannolikt att uppnå bankens strategiska mål inom området, säger Wolfgang Driese, styrelseordförande i DVB i ett pressmeddelande.