Pia Berglund, Strategisk planering (PLnpp) Senior utredningsledare

Fotograf: Trafikverket

Kategori: Politik

Dubbelt så mycket sjögods 2040

Pia Berglund, Trafikverkets samordnare av inrikes sjöfart och närsjöfart, har presenterat sin första rapport – en handlingsplan med 62 åtgärdsförslag.

Pia Berglund började arbeta som samordnare av nationella frågor kring inrikes sjöfart och närsjöfart i februari och den 31 maj presenterade hon en handlingsplan med 62 åtgärdsförslag.

Arbetet utgår från regeringens godstransportstrategi och görs i samarbete mellan Trafikverket och andra myndigheter samt sjöfarts- och transportsektorn. Handlingsplanens framträdande slutsatser är att dubbelt så mycket gods kan fraktas på vatten år 2040, om rätt förutsättningar finns, och att det är nödvändigt att använda både sjöfart och järnväg i betydligt större omfattning än i dag om vi ska vara helt fria från koldioxidutsläpp 2045.

Två ingångar

Förslagen är samlade under åtta rubriker och täcker såväl hårda områden som mjuka – från infrastruktur och regelutveckling till information och kunskapsspridning. Därtill ett särskilt avsnitt med åtgärder för de inre vattenvägarna, som fortsatt utredning av regler för pråmtrafik.

– Jag har huvudsakligen haft två ingångsvärden i arbetet. För det första,Trafikverkets prognos att godstransporterna i Sverige beräknas öka med 64 procent till 2040. Det kommer alltså inte att råda brist på gods framöver, och hamnarnas kapacitet räcker till, säger Pia Berglund till Sjöfartstidningen.

Breddad ekobonus

Vidare har Pia Berglund tagit avstamp i rapporten En breddad ekobonus från Trafikanalys.

– Förslaget om breddad ekobonus kan ge incitament för aktörer inom sjöfarten att medverka till att snabbt skapa transportupplägg som drar nytt gods till sjön, säger Pia Berglund och nämner att vi kan frakta till exempel husmoduler och vindkraftverk sjövägen i stället för på vägen, ett förslag vars konsekvenser – som påverkan på priset och tillgången på transporter för näringslivet samt klimat- och miljönytta – kommer att analyseras.

En början

Regeringen har nu fått rapporten för övervägande. 

– Man ska se mina förslag som en beskrivning av nuläget och vägen framåt. Detta är en början och ingen åtgärd är ensam tillräcklig. Det jag önskar ska hända härnäst är att alla som jobbar med frågan kraftsamlar. Det finns energi och förhoppningar hos myndigheterna att göra verkstad och jag hoppas att var och en försöker se ”vad kan vi, vad kan jag bidra med”, säger Pia Berglund.

Läs hela handlingsplanen (PDF) och Pia Berglunds filmpresentation av den på Trafikverkets hemsida.

Fotnot. Denna text bygger delvis på en intervju gjord av Sjöfartstidningens frilansreporter Maria Nygren. I kommande nummer av Sjöfartstidningen, nr 6/2019, publiceras hennes intervju med Pia Berglund om arbetet med hennes första rapport.