AIS-spår för isbrytarna säsongen 2023/2024.

Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Vintersjöfart

Dubbelt så många fick isbrytarassistans

Den gångna issäsongen, som trots allt klassas som normal, har inneburit hårt arbete för isbrytarna som rört sig över nästan hela Bottenviken.

När issäsongen nu går mot sitt slut konstaterar Sjöfartsverket att samtliga fem statsisbrytare har jobbat för fullt sedan den första assistansen i december och att myndigheten periodvis har fått förstärka med flera inhyrda resurser. I mars blev det klart att Sjöfartsverket köper in en begagnad isbrytare för att förstärka kapaciteten inför kommande säsong.

Den tuffa vintern har enligt Sjöfartsverket inneburit stora påfrestningar för myndighetens ekonomi, med överskriden driftbudget och större reparationskostnader för de väl underhållna men ålderstigna isbrytarna.

Dubbelt så många som i fjol

Antalet assistanser har hittills uppgått till 1.452, jämfört med 614 säsongen 2022/23. En av isbrytarna – Ymer – jobbar fortfarande, även om läget är lugnt och säsongen börjar lida mot sitt slut.

— Den här säsongen har inneburit mer än dubbelt så mycket jobb för våra isbrytare, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

Kört i hela Bottenviken

När isen ligger tjock i Bottenviken kan fartygen inte räkna med att kunna köra i farleden. Istället är det allt vatten med tillräckligt djup som utnyttjas för sjötransporter, vilket innebär att i princip hela Bottenviken har tagits i anspråk.

AIS-spåren efter isbrytarassistanserna visar tydligt isbrytarnas rörelser över stora delar av Bottenviken.

— Det finns inga på förhand givna vägar för isbrytarna att ta sig fram. De har fått röra sig i hela Bottenviken för att säkerställa varuförsörjningen till norra Sverige, säger Niclas Härenstam.

Utan isbrytning hade hamnarna i norra Sverige enligt Sjöfartsverket riskerat att få stänga upp till 130 dagar om året. Närmare tio miljoner ton varor, vilket motsvarar ungefär en miljon lastbilar, fraktas varje vinter till och från hamnarna i Bottenviken.

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.