Fotograf: Gävle Containerterinal

Kategori: Hamn/Logistik | Politik

Dubbelspår till Gävle hamn

231 miljoner kronor sätter regeringen av till dubbelspår in till Gävle hamn. Resterande 68 miljoner står Gävle kommun och kommunalägda Gävle hamn för.

Byggstart för dubbelspåret med direktanslutning till Ostkustbanan och Bergslagsbanan är beräknad till någon gång under åren 2017 till 2019. Utbyggnaden till hamnen är en av en lång rad investeringar i Ostkustbanan som syftar till att korta restiderna till Stockholm. Satsningen är en del av regeringens nationella transportplan.

Sjöfarten har i stort en minst sagt undanskymd plats i den nationella transportplanen men omnämns i alla fall: ”Sjöfartens roll stärks genom satsningar på farleder och anslutande infrastruktur till viktiga hamnar. Drygt en miljard investeras för ökad sjöfart i Mälaren.”

Investeringen i Mälaren som regeringen syftar på är utbyggnaden av slussen och kanalen i Södertälje, investeringar som var kända sedan tidigare.