Fotograf: WWL

Kategori: Juridik | RoRo

Dryga böter för Wallenius Wilhelmsen

Svensk-norska biltransportrederiet Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) bötfälls med USD 34,5 miljoner för brott mot japansk antitrustlagstiftning.

Enligt den japanska konkurrensmyndigheten JFTC ska rederiet ha ingått i en olaglig priskartell med minst två andra rederier. Enligt myndigheten ska den olagliga prissättningen gälla sjöfrakter av bilar på huvudsakligen traden Japan-Europa åren 2008–2012.

Den japanska konkurrensmyndighetens utredning påbörjades i september 2012 då raider genomfördes på sammanlagt fem olika biltransportrederier.  

I januari bekräftade WWL, som ägs till hälften av svenska Wallenius Lines och till hälften av norska Wilh. Wilhelmsen, att man fått ett preliminärt besked av den japanska konkurrensmyndigheten om att man har böter på motsvarande USD 34,5 miljoner att vänta – något som nu alltså vunnit laga kraft.