Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Torrlast

”Drastiska nedskärningar krävs inom bulk”

Drewry varnar för att bulksjöfarten står inför en ”perfekt storm” och att det krävs drastiska nedskärningar på utbudssidan för att den åter ska bli lönsam på medellång sikt.

Krisen inom torrbulk fortsätter många år till om inte hälften av alla över tolv år gamla capesize-bulkfartyg tas bort från marknaden. Denna nedskärning av kapaciteten med omkring 20 miljoner dödviktton kunde möjliggöra att man uppnår lönsamhet till år 2018. Detta uppger Drewry Maritime Research i sin kvartalsrapport Dry Bulk Forecaster.

Gamla fartyg bort

Drewry beräknar att om redarna skulle ta alla gamla capesize-bulkfartyg ur trafik så skulle marknaden återhämta sig ännu snabbare. Detta kunde ske som en kombination av upphuggning och temporär uppläggning. Drewry medger att de rekommenderande åtgärderna kan verka drastiska, men understryker att det nu existerar ett behov av åtgärder inom hela industrin, annars förblir verksamheten förlustbringande under en överskådlig framtid.

– Korrigeringar av marknaden till följd av oundvikliga konkurser kommer inte ensamt att vara tillräckligt för att återställa obalansen mellan utbud och efterfrågan eftersom fartygen helt enkelt kommer att återvinnas tillbaka i flottan, säger Rahul Sharan, ledande analytiker för torrbulk på Drewry, i ett pressmeddelande.

Dystra framtidsutsikter

Den ekonomiska nedgången i Kina fortsätter att negativt påverka efterfrågan på skeppningar av järnmalm och kol. Indiens kolimport väntas också avta då den inhemska utvinningen trappas upp och hamnarna fortsätter att vara överbelastade. Samtidigt fortsätter bulkflottan att växa. Orderboken motsvarar enligt Drewry 16 procent av den globala flottan.

Vidare uppges att Baltic Dry Index denna vecka har fallit till rekordlåga 345 poäng. Drewry förutspår att lönsamheten försämras ytterligare under 2016 då allt flera fartyg fixeras till rater långt under driftskostnaderna.

– I avsaknad av radikala åtgärder räknar vi med att fraktraterna för torrbulk försämras ytterligare under året och förblir svaga även under 2017. All återhämtning kommer att skjutas upp ytterligare och utsikterna för en snabb återgång till lönsamhet är obefintliga, säger Rahul Sharan.